Wraz z rozwojem techniki nastąpiło znacznie poszerzenie możliwości reklamy produktów czy usług. Bardzo dużo przedsiębiorców korzysta  z takich rozwiązań, co oczywiście przynosi duże, pozytywne skutki gospodarcze. Kampanie na portalach społecznościowych nie są niczym nowym. Dzięki umiejętnemu zastosowaniu kanałów dotarcia do dużej ilości osób można małym kosztem osiągnąć wielkie cele. Tradycyjne sposoby reklamy mają się jednak całkiem dobrze. Można tu wymienić chociażby reklamy puszczane w telewizji czy w internecie. Fizyczne reklamy w formie banerów czy naklejek na samochodach także dostarczają ludziom informacji o istnieniu danego podmiotu na rynku. Jednym z rozwiązań, które ciągle są praktykowanie jest dystrybucja ulotek. Ta metoda zwłaszcza dzisiaj wzbudza jednak pewne kontrowersje.

Przede wszystkim należy tu stwierdzić, że jest to metoda niezwykle osławiona. Praktycznie każdy na pytanie czy lubi dostawać ulotki przechodząc przez ulicę, odpowie negatywnie. Co więcej- zazwyczaj większość osób powie, że co prawda bierze ulotki od rozdającego, ale ich nawet nie czyta, po prostu wyrzucając je przy najbliższej okazji. Powstaje pytanie, czy jeżeli każdy traktuje ulotki tak samo, jest jeszcze zachowana jakaś funkcjonalność tego źródła reklamy.

Okazuje się jednak, że dystrybucja ulotek ciągle może mieć sens. Jednak muszą zostać spełnione pewne warunki. Przede wszystkim trzeba dobrać do tego odpowiednie miejsce. Nie każde miejsce będzie przy tym tak jednoznaczne. Przykładowo, najbardziej ruchliwa ulica, przez którą codziennie przetaczają się pokaźne masy osób z jednej strony jest dobrym miejscem, ponieważ można rozdać ulotki dużej liczbie potencjalnych klientów. Jednak ruchliwość danej ulicy może wynikać z tego, że przechodzą nią osoby śpieszące się do swoich codziennych zajęć, które nie będą miały czasu na zapoznanie się z treścią ulotki. Miejsce więc musi być strategiczne.

Sama forma ulotek także może być zachęceniem do przeczytania. Chodzi tutaj chociażby o jakiś nietypowy kształt, odróżniający daną ulotkę od innych. Potencjalnego klienta trzeba zaciekawić na samym początku. Wydaje się więc, że kluczem do dystrybucji ulotek, która przyniesie sukces jest odróżnianie się spośród innych dystrybutorów. Warto także sporządzić plan zysków i strat. Może okazać się, że sama produkcja i opłacenie pracownika będzie droższa niż spodziewane efekty. W takim wypadku nowe kanały reklamy mogą okazać się skuteczniejsze. Nie można jednak powiedzieć, że dystrybucja ulotek skazana jest na niepowodzenie.