Przegląd rejestracyjny (zwany również badaniem technicznym) należy wykonać przed upływem terminu wstemplowanego lub wpisanego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Obowiązuje on każdego kierowcę. Przegląd ma na celu sprawdzenie elementów kluczowych dla bezpiecznego podróżowania danym pojazdem. Kontrolowany jest m.in. stan świateł i zawieszenia pojazdu, hamulce i układ wydechowy oraz stan ogumienia. Jeżeli podczas wykonanego badania technicznego nie stwierdzono uchybień w dowodzie rejestracyjnym pojazdu umieszczona zostaje stosowna adnotacja.

Kiedy należy wykonać przegląd?

W przypadku przeglądu należy przestrzegać terminów określonych dla poszczególnych pojazdów:

  • samochody osobowe, ciężarowe o dopuszczalne masie całkowitej do 3,5 tony, motocykle oraz przyczepy o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 ton – pierwsze badanie przed upływem 3 lat od pierwszej rejestracji, kolejne przed upływem 5 lat i nie później niż po 2 latach od pierwszego badania. Następne przeglądy należy wykonywać co roku.
  • ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze oraz motorowery – pierwsze badanie techniczne należy wykonać po 3 latach od pierwszej rejestracji, kolejne natomiast przed upływem dwóch lat od poprzedniego badania,
  • samochody z instalacjami gazowymi, taksówki, pojazdy wykorzystywane do nauki jazdy, pojazdy „SAM” oraz pojazdy przewożące niebezpieczne towary – w tych wypadkach przegląd należy wykonywać raz do roku.

Wyjątkiem są auta zabytkowe, jak również przyczepy lekkie. W tych przypadkach nie ma nałożonego obowiązku wykonania przeglądu technicznego.

Gdzie pojechać na przegląd rejestracyjny?

Pamiętajmy, że w kwestii wykonania przeglądów nie obowiązuje nas rejonizacja. Tym samym możemy bez problemu wykonać przegląd naszego samochodu w każdym mieście w Polsce. Jednak należy tu pamiętać o jednej kwestii. Stacje kontroli pojazdów dzielą się na stacje okręgowe i podstawowe, które wykonują wyłącznie wybrane rodzaje badań w określonych typach pojazdów. Tym samym wybierając np. przegląd rejestracyjny warszawa pamiętajmy, by sprawdzić która stacja kontroli pojazdów będzie dla nas tą właściwą. Zakres uprawnień danej stacji odczytamy z jej szyldu i pieczątki. Duże litery oznaczają typy pojazdów, które mogą być badane w danej stacji. Natomiast małe litery rodzaje badań, do których wykonania upoważniona jest dana stacja.

Przegląd auta po kolizji

W przypadku, gdy pojazd uczestniczył w wypadku lub kolizji drogowej w wyniku czego uległ uszkodzeniu element nośny pojazdu lub podzespół/podzespoły uniemożliwiające dalszą bezpieczną jazdę, należy wykonać przegląd powypadkowy.

Uwaga! Wykonane badanie powypadkowe nie przedłuża obowiązującego nas terminu badania okresowego.

Przegląd aut z instalacją gazową

W przypadku pojazdów z instalacją gazową przeglądów należy dokonywać raz do roku. Dodatkowym wymogiem jest, aby podczas przeglądu poza dowodem rejestracyjnym przedstawić również ważne świadectwo legalizacji zbiornika gazowego oraz świadectwo legalizacji montażu instalacji gazowej (dokument ten należy przedstawić w przypadku pojazdów, w których instalacja gazowa została zamontowana po 20.04.2001 roku).